Na jesennom knižnom veľtrhu v Havlíčkovom Brode, na ktorý ma pozvala Krajská knižnica KK v Nitre, som odprezentovala svoju tvorbu, okrem iného som sa stretla a pohovorila si s českým spisovateľom Michalom Vieweghom, kúpila si niečo z jeho tvorby, získala som nové, zaujímavé poznatky z veľtrhu, prezrela si malebné mesto a za toto všetko ešte raz KKKK v Nitre ďakujem.

Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod