Moje srdečné poďakovanie patrí Mgr. Derďakovej za pozvanie na besedu do Rastislavíc, ktorú perfektne pripravila a na ktorej som sa cítila veľmi príjemne.

Keď som si o tejto dedinke zisťovala nejaké informácie, zaujalo ma dianie v nej, ohromila ma zanietenosť ľudí, ktorí pre obec robia prvé posledné, zveľaďujú ju a je cítiť, že to robia srdcom. Myslím si, že Rastislavčania môžu byť právom hrdí na svoju obec, vo mne evokuje romantickú predstavu vidieka. Tá sa mi iba potvrdila, keď som prechádzala čistými, uhľadnými ulicami, všetko ako zo škatuľky. Držím starostovi a jeho tímu palce, nech im ich úsilie urobiť z Rastislavíc miesto, kde to žije a kde sa každý cíti dobre, vyjde.

Beseda v Rastislaviciach