Pokaždé se vrať

Dvě ženy, dva příběhy. Rozdílné, a přece v něčem podobné.
 
Jeden z nich vás vtáhne do uzavřeného světa vdané Petry s hlavou trochu v oblacích a ve druhém energicky kráčíte se zdánlivě sobeckou Soňou, která dramaticky naruší Petřiny kruhy. A co mají tyto dvě ženy společného? Jednoho a téhož muže, Ivana. Po odhalení nevěry události začnou nabírat rychlý spád a vyústí do překvapivého konce.
 
Příběh plný vášně a nečekaných zvratů vás strhne a zanechá dojmy ještě dlouho po jeho přečtení.